டிசைனர் அனிதா ஜாகோப்சன் பாரீசில் நடந்த 14வது சாக்லெட் விழாவில் (Salon du Chocolat) தான் தயாரித்த சாக்லெட் உடையை அறிமுகப்படுத்தும் காட்சி.

Advertisements