விஐய் டி.வி ”உங்களில் யார் அடுத்த பிரபுதேவா” நிகழ்ச்சியில் – பிரேம் கோபாலில் கண்ணீரை வர வழைக்கும் ஈழம் குறித்த நடனம். அவர் குடும்பத்தின் போச்சை கேட்ட பிறகும் மணமிறங்காதவர்கள் மிருகத்திற்கு சமமானவர்கள்.

Advertisements